Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Mifugo na Uvuvi

Bodi ya Maziwa Tanzania

TDB Logo
Hitaji la Maziwa Afrika Mashariki

UCHAMBUZI WA UHITAJI WA SOKO AFRIKA MASHARIKI

Makadirio ya jumla ya hitaji la maziwa na bidhaa zake – lita milioni (2015=100 ????)

`

 

Current estimates = 2015

 

Demand projections

 

Country

Pop’n

Cons'

Total demand

GDP

2016

2017

2018

2019

2020

Tanzania

49

43

2,116

7.2%

2,268

2,431

2,606

2,794

2,995

Kenya

44

111

4,917

5.7%

5,198

5,494

5,807

6,138

6,488

Uganda

38

50

1,875

6.0%

1,988

2,107

2,233

2,367

2,509

Rwanda

12

40

488

6.0%

517

548

581

616

653

Burundi

10

5

49

4.6%

52

54

57

59

62

Total

153

30

4,599

5.9%

4,870

5,158

5,462

5,784

6,126

Source: Onesmo N.E Shuma, 2016 ( Consultant study to Prepare Project Proposal in the selected industrial Value Chain in EAC)