Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Mifugo na Uvuvi

Bodi ya Maziwa Tanzania

TDB Logo
Soko la Maziwa la Afrika Mashariki

Makadirio ya Ukubwa wa soko la maziwa Afrika Mashariki

UCHAMBUZI WA UKUBWA WA SOKO

Country

Pop’n

Growth

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tanzania

49.25

2.5%

50.48

51.74

53.04

54.36

55.72

57.11

Kenya

44.35

2.7%

45.55

46.78

48.04

49.34

50.67

52.04

Uganda

37.54

3.2%

38.74

39.98

41.26

42.58

43.94

45.35

Rwanda

12.2

2.7%

12.53

12.89

13.22

13.57

13.94

14.31

Burundi

10.16

3.1%

10.47

10.80

11.13

11.48

11.84

12.20

Total EAC

153.5

2.8%

157.86

162.34

166.95

171.69

176.57

181.59

Source: Onesmo N.E Shuma, 2016 ( Consultant study to Prepare Project Proposal in the selected industrial Value Chain in EAC)